1312 days ago

وان

iranian real وان

حسابگر مالیات مسکن

نرخ مالیت بر مسکن در ریچموندهیل:
0.66% (last update:2020)
شهر وان که پنجمین شهر بزرگ در تورنتوی بزرگ می باشد به نام بنجامین وان یکی از قرمانداران انگلستان که قرارداد صلح را نا ایالات متحده امضاء ارده نامگذاری شده.
شکوفایی شهر وان بخاطر تاریخچه بسیار درخشان در صنعت کشاورزی می باشد. حفاری های تاریخی در سال 1975 نشان می دهد که قبیله آرکویس از سال 1500 تا 1550 در کنار رودخانه هامبر زندگی می کردند.
هاملت یکی از محل های کوچک در حواشی این شهر مقصد بسیار از مهاجرین به کانادا در سال 1800 بوده، این مهاجرین تاجران بسیار موفقی بودند که به رشد اقتصادی شهر و حتی کشور کمک بسیار کردند. اولین مهاجرین به این شهر آلمانها بودند و در زمان جنگ جهانی دوم مهاجرانی مانند ایتالیایی ها، یهودیان و و اروپای شمالی ها بودند.
شهر وان متشکل از پنج شهر بزرگ "وود بریج" ، میپل ، تورنهیل، کونکورد و کلینبرگ می باشد.
شهر وان رشد بسیار بزرگ جمعیتی را بین سالهای 1996 تا 2006 تجربه کرده. این شهر یکی از شهر های کاناداست که سریعترین رشد جمعیتی و اقتصادی را در کانادا داشته. این شهر بین سالهای 2011 تا 2016 دارای رشد جمعیتی شش و دو دهم درصد بوده.
تنوع جمعیتی در این شهر بزرگ بسیار است، اکثریت با کانادایی ها، اروپای جنوبی خصوصا ایتالیایی ها، اروپای شرقی مانند روسیه و اقلیت ها با چینی ها، اسپانیایی ها، ایرانی ها، جاماییکایی ها و غیره را می توان در این شهر یافت
شهر وان یکی از شهرهای با سابقه درخشان در شکوفایی بیزنس ها مابین شهرهای تورنتی بزرگ می باشد، رشد اقتصادی 4 درصد باعث شده این شهر مکان خوبی برای بیزنس ها و کمپانی های بزرگ باشد، شهر وان از سال 2010 تا 2020 توانسته بیش از 60 هزار نفر را به کار مشغول کند، بیش از 11 بیلیون دلار در صنعت املاک هزینه کنند و هنوز هم در رده شهرهایی در تورنتوی بزرگ است که پایین ترین مالیات را ای مردم و بیزنس ها دریافت می کند.
اگر به دنبال راه اندازی بیزنس خود هستید، اگر تازه به کانادا مهاجرت کردید و دنبال مکانی برای راه اندازی بیزنس خود و یا سرمایه گذاری هستید این شهر می تواند مکان خوبی برای شما باشد.
اگر در این

Useful Links

City Bylaws:
By-Law and compliance, Licensing and permits

Business Services:
Learn how the city of Vaughan can help you start your own business or expand your already started business in our beautiful city

Employment Services:
If you are looking for having a career in the city of Vaughan click here

Garbage and Recycling:
Have question abobut Garbage and Recycling in the city of Vaughan?

Community Centres

Al Palladini Community Centre
9201 Islington Avenue,
Woodbridge ON L4L 1A7 (view map)
Phone: 905-832-8564

Chancellor Community Centre
350 Ansley Grove Road, Woodbridge ON L4L 5C9 (view map)

Phone: 905-832-8620

Dufferin Clark Community Centre
1441 Clark Ave. W, Thornhill (view map)

Phone: 905-832-8554

Father E. Bulfon Community Centre
1369 St. Clair Ave.8141 Martin Grove Road, Woodbridge ON L4L 3W9 (view map)

Phone: 905-879-8732

Garnet A. Williams Community Centre
501 Clark Avenue West, Thornhill ON L4J 4E5 (view map)
Phone: 905-832-8552

Maple Community Centre
10190 Keele Street, Maple ON L6A 1R7 (view map)
Phone: 905-832-2377

North Thornhill Community Centre
300 Pleasant Ridge Avenue, Thornhill ON L4J 9B3 (view map)
Phone: 905-832-8540

Rosemount Community Centre
1000 New Westminster Drive, Thornhill ON L4J 8G3 (view map)
Phone: 905-832-8552

Vellore Village Community Centre
1 Villa Royale Avenue, Woodbridge ON L4H 2Z7 (view map)
Phone: 905-832-8544

Woodbridge Pool & Memorial Arena
5020 Highway 7, Woodbridge ON L4L 1T1 (view map)
Phone: 905-832-8576

 

رشد جمعیتی در ریچموندهیل


رشد قیمن خانه نسبت به آپارتمان

(Average Price)